Kế hoạch giáo dục nhà trường Mođun 4 tham khảo.

 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2022 -2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Học sinh.

 

Khối

Số lớp

Học sinh

Sĩ số TB HS/lớp

Số HS lưu ban

Gia đình chính sách

Gia đình khó khăn

T.số

Nữ

Dân tộc

10

17

765

405

164

 

0

 

 

11

17

758

495

203

 

1

 

 

12

17

744

448

172

 

0

 

 

Cộng

51

2267

1348

539

 

1

 

 

2. Công chức, viên chức và người lao động.

2.1. Giáo viên.

 

TT

Tổ bộ môn

Giáo

viên

Đảng viên

Số giáo viên

Biên chế

(cơ hữu)

Hợp đồng thỉnh giảng

Trình độ chuyên môn

>ĐH

ĐH

Khác

T.số

Nữ

1

Toán

14

7

3

14

4

10

2

Văn

13

10

4

13

4

9

3

Ngoại ngữ

13

12

 

13

2

11

4

Lý-KT

12

7

2

12

 

2

10

 

 

5

Hóa

10

6

3

10

 

4

6

 

 

6

Sinh

8

6

1

8

 

2

6

 

 

7

Sử

4

3

4

4

 

3

1

 

 

8

Địa

4

2

1

4

 

2

2

 

 

9

Công dân

5

4

4

5

 

1

4

 

 

10

TD-QP

9

4

 

9

 

 

9

 

 

11

Tin học

6

3

 

6

 

3

3

 

 

12

Âm nhạc

2

1

 

2

 

 

2

 

 

13

Mỹ thuật

2

1

 

2

 

 

2

 

 

Tổng

102

65

22

101

 

27

75

 

 


2.2 Cán bộ - Nhân viên

 

TT

Bộ phận

Số lượng

Đảng viên

Số giáo viên

Biên chế

(cơ hữu)

Hợp đồng

Trình độ

>ĐH

ĐH

Khác

T.số

Nữ

1

Lãnh đạo (BGH)

3

1

3

3

2

1

2

TLTN (TPT)

1

1

1

1

1

3

Kế toán

2

2

 

1

1

1

1

4

Thủ quỹ

1

1

 

1

 

 

 

1

 

5

Thư viện

1

1

 

1

 

 

1

 

 

6

TB-THTN

2

2

 

2

 

 

2

 

 

7

VP (HV-GV)

2

1

 

1

1

 

2

 

 

8

Y tế

1

1

 

 

1

 

 

 

1

9

Bảo vệ

5

 

 

 

5

 

 

 

5

10

Phục vụ

4

4

 

 

4

 

 

 

4

3. Cơ sở vật chất:

Diện tích trường

Số phòng thí nghiệm

Số phòng nghe nhìn

Số phòng vi tính

Số phòng khác

Diện tích nhà ăn

Diện tích khu bán trú

9611

03

03

05

45

0

0

Trang thiết bị dạy học: Các phòng thí nghiệm, phòng thực hành Lý Hoá Sinh trang bị đầy đủ các bộ thực hành, thí nghiệm theo quy định. Có 05 phòng nghe dụng thường xuyên, phục vụ giáo viên áp dụng các tiết dạy đổi mới phương pháp học tập.

4. Thuận lợi - Cơ hội:

- Có sự quan tâm giúp đỡ tích cực của các cấp lãnh đạo; tập thể sư phạm đoàn kết, trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề nghiệp, hết lòng vì học sinh, luôn mong muốn nhà trường phát triển.

- Chất lượng đầu vào khá tốt, được sự yêu mến lựa chọn của học sinh về ngôi  trường học tập và rèn luyện, được phụ huynh quan tâm nhiều đến chất lượng học tập của con em và sự tín nhiệm phụ huynh về nề nếp kỷ luật học đường.

- Xu thế toàn cầu hóa giúp mở rộng quan hệ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm hợp tác giáo dục, liên kết giáo dục với các trường trong khu vực và quốc tế.

- Đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên đã được trẻ hóa, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá tốt, tích cực trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy.

5. Khó khăn - Thách thức.

- Cơ sở vật chất của nhà trường đã trên 100 năm, các phòng học và các phòng chức năng không đạt chuẩn, việc cải tạo sửa chữa nâng cấp hay xây dựng mới đang gặp khó khăn từ phía tôn giáo.

          - Kỳ vọng của học sinh, phụ huynh và yêu cầu của xã hội ngày càng cao đối với chất lượng giáo dục đào tạo của trường. Các trường THPT ở khu vực đang có những đầu tư để thu hút học sinh.

- Ứng dụng nền tảng CNTT trong giảng dạy, trong công việc của một số cán bộ, giáo viên, nhân viên còn hạn chế.

II. PHƯƠNG HƯỚNG

Tăng cường quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; tiếp tục đổi mới kiểm tra - đánh giá, tăng cường hiệu quả hoạt động giáo dục STEM, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo chỉ đạo của Bộ GDĐT, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt sứ mệnh của Ngành giáo dục thành phố:

- Học để làm người công dân tốt, có đầy đủ kỹ năng để thích ứng với đô thị thông minh và quá trình hội nhập quốc tế.

- Học để làm con hiếu thảo, có trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc.

- Học để có nghề nghiệp hiệu quả, nuôi mình và gia đình.

- Học để đóng góp cho thành phố và đất nước.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1 Công tác Chính trị tư tưởng.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 29-NQTW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào.

Xây dựng trường học văn hoá, dân chủ, tuân thủ các qui định của pháp luật và của ngành giáo dục. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát động phong trào nêu gương “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; gắn các nội dung thi đua của Ngành vào từng hoạt động của nhà trường thật hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 2013-2014 với cách làm sáng tạo và hiệu quả.

 Thực hiện các chế độ chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh theo quy định, ưu tiên giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chính sách đối với nhà giáo, chăm lo vật chất tinh thần cho đội ngũ CB-GV-NV trong nhà trường.

Triển khai các hoạt động đổi mới giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GDĐT, các cơ sở giáo dục trung học tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Thực hiện tích hợp, lồng ghép có hiệu quả và sinh động các nội dung theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, đặc biệt chú trọng giáo dục ý thức giữ vệ sinh, không xả rác bừa bãi và có hành động thiết thực, cụ thể trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; thực hiện nội dung giáo dục ngoại khoá, lồng ghép các kỹ năng ứng xử văn minh nơi công cộng.

2.Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý

Nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục theo hướng nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường; thực hiện tốt chức năng tự kiểm tra với việc phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của xã hội và kiểm tra của cấp trên

Ứng dụng CNTT trong quản trị trường học, tạo điều kiện tốt cho thực hiện đổi mới hoạt động dạy học. Chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức phụ trách cải cách hành chính, quản lý dữ liệu, thực hiện công tác tiếp công dân để nâng cao hiệu quả công tác.

Thực hiện nghiêm túc Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập. Việc phân công giảng dạy, các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý đúng theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có kế hoạch bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa và nâng cao trình độ CNTT của giáo viên theo đúng tinh thần của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông. Có kế hoạch bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ cho giáo viên và nâng cao trình độ cho giáo viên ngoại ngữ nói riêng theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện đánh giá giáo viên và hiệu trưởng theo chuẩn (Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông có hiệu lực thi hành từ 04 tháng 9 năm 2018 và thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ GDĐT về việc Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có hiệu lực thi hành từ 10 tháng 10 năm 2018), việc đánh giá theo chuẩn sẽ phản ảnh đúng năng lực thực tế của CBQL và giáo viên.

3.  Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

+ Tổ chuyên môn:

 Xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày (công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Bộ GD&ĐT), chủ động đảm bảo thời lượng dạy học, chuẩn kiến thức, kỹ năng là căn cứ để thực hiện kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. Huy động mọi nguồn lực để chăm lo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt cho dạy và học 02 buổi/ngày.

Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục theo hướng dẫn tại công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ GDĐT.

  Xây dựng kế hoạch giáo dục theo hướng chủ động, từng bước đưa các chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM theo điều kiện của nhà trường. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Thực hiện công tác an toàn trường học, phòng chống đuối nước, phổ cập bơi cho học sinh.

Tổ chức thực hiện được đa dạng các chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM (theo văn bản 2998/GDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 8 năm 2017) nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

+ Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ:

Tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2019 về triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019 - 2025; định hướng học sinh học và tham gia kiểm tra trình độ Tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/ĐU ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Đảng ủy Sở GDĐT thành phố về thực hiện Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU của Thành ủy.

Xây dựng kế hoạch dạy học với giáo viên nước ngoài, thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản 2234/GDĐT-TrH ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Sở GDĐT.

Tổ Anh văn có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy đã được thẩm định và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục.

+ Về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục:

Thực hiện Văn bản số 4363/GDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 12 năm 2018 về việc tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung của Sở GDĐT.

Ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý, sử dụng CNTT, mạng internet, trang thông tin điện tử để hỗ trợ các hoạt động chuyên môn, giảm thiểu thống kê, báo cáo bằng văn bản. Không để tình trạng “chiếu - chép” giáo án điện tử, hạn chế tình trạng giao chuyên đề, dự án cho học sinh nhưng không xây dựng nội dung hướng dẫn và công cụ kiểm tra, đánh giá.

+ Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm; tăng cường tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và văn bản số 1452/GDĐT-TC ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Sở GDĐT về hướng dẫn triển khai việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục trực thuộc.

+ Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương:

Sử dụng các bộ tài liệu về giáo dục địa phương dành cho các môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản để tổ chức giảng dạy và các hướng dẫn trên trang thông tin của Phòng Giáo dục trung học.

Triển khai thực hiện Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 của UBND thành phố về phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

+ Thực hiện tốt công tác thực hành, thí nghiệm theo quy định. Tăng cường việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, mô hình, các thí nghiệm ảo… Quản lý các vật tư, thiết bị thực hành thí nghiệm, quản lý hóa chất thí nghiệm đúng quy định và đảm bảo an toàn.

+ Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, xây dựng và hình thành thói quen đọc, sở thích đọc, kỹ năng đọc sách cho học sinh. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, tổ chức tốt các hoạt động của tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và tổ chức ngày đọc sách hiệu quả; triển khai chương trình “mắt sáng học hay” theo tài liệu của Bộ GDĐT.

4. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

Tiếp tục thực hiện đa dạng, hợp lý các phương pháp dạy học tích cực; tăng cường công tác kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

+ Đổi mới phương pháp dạy học:

Thực hiện Văn bản số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 5 năm 2013 về áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các phương pháp dạy học tích cực khác; Văn bản số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ GDĐT; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.

Tổ chức thực hiện được đa dạng các chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường tổ chức các hoạt động như thí nghiệm - thực hành cho học sinh.

+ Đổi mới kiểm tra và đánh giá:

Rà soát, điều chỉnh Quy chế kiểm tra đánh giá nhằm đảm bảo sự chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định ở tất cả các khâu như: ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh; đảm bảo công tác kiểm tra, đánh giá thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và vì sự tiến bộ của học sinh.

Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra cuối học kỳ, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên mà xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

5. Cơ sở vật chất và tài chính

Thực hiện văn bản số 2064/BGDĐT-CSVC của Bộ GDĐT về chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp, bố trí, sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phòng học, phòng chức năng, thư viện, nhà vệ sinh, nhà ăn; mua sắm bổ sung thiết bị, máy vi tính đảm bảo dạy học và quản lý; chuẩn bị các điều kiện CSVC cho dạy học ngoại ngữ (với 4 kỹ năng nghe nói, đọc, viết), Tin học.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lí tài sản, tài chính. Chống lãng phí, tiêu cực trong sử dụng tài sản và tài chính. Đảm bảo nguồn kinh phí ngân sách chi hoạt động thường xuyên theo cơ cấu 80% chi cho con người và 20% chi hoạt động. Thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế khen thưởng của năm học.

Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ và nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai thực hiện Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài  sản công và Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Thực hiện tốt quy chế công khai tài chính, công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 và Thông tư 89/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Bộ tài chính.

Đối với các khoản thu phí, lệ phí và thu khác: thực hiện theo công văn số 2772/GDĐT-KHTC ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Các tổ trưởng, trưởng bộ phận lập dự toán năm học về mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ dùng thực hành thí nghiệm cần thiết, …

6. Công tác đoàn thể

- Tổ chức Công đoàn:

     Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên và người lao động thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, nội quy, qui chế cơ quan đơn vị.

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn, hướng tới kỷ niệm ngày thành lập CĐGD Việt Nam. Nâng cao tính hiệu quả, tính thực chất của phong trào thi đua, phát động các phong trào thi đua “Giỏi việc trường đảm việc nhà”, “Mổi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo”.

Động viên, khuyến khích giáo viên tích cực học tập để nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giữ gìn thành phố sạch đẹp văn minh.

Tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng, phát hiện và bồi dưỡng các Công đoàn viên tích cực để giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét và kết nạp.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng công đoàn vững mạnh, đáp ứng các yêu cầu đổi mới trong công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

- Đoàn thanh niên:

     Tích cực thực hiện khẩu hiệu "Đoàn viên - học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên sống đẹp, sống có ích" gắn với việc triển khai Nghị quyết về "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP giai đoạn 2017 - 2022".

     Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong học sinh, bằng cách phát động để mỗi chi đoàn, mỗi đoàn viên xây dựng công trình, việc làm theo lời Bác thực hiện có hiệu quả trong năm học.

     Tăng cường các hoạt động giáo dục pháp luật cho Đoàn viên - học sinh bằng nhiều hình thức để từ đó hình thành lối sống thực hiện nghiêm túc theo Hiến pháp - Pháp luật. Đẩy mạnh các công tác phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy trong học sinh. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

     Có giải pháp và tiến trình cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, hoạt động của CLB - Đội - Nhóm; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng Đoàn viên tư tú và giới thiệu bồi dưỡng để phát triển Đảng trong học sinh. Thực hiện có hiệu quả phong trào "Học sinh 3 tích cực" và chương trình "Khi tôi 18".

7.Công tác xã hội hóa

     Tuyên truyền và thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng, nhà nước về xã hội hóa giáo dục.

     Thực hiện nghiêm túc các nội dung tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 08 năm 2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ, của phụ huynh, các mạnh thường quân, các tổ chức xã hội, đoàn thể để chăm lo cho học sinh, học sinh chăm ngoan có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt khó.

8. Ban đại diện Cha mẹ học sinh

     Tổ chức tốt Đại hội Cha mẹ học sinh năm học 2019-2020 và tiếp tục triển khai thực hiện Điều lệ Ban đại diện CMHS. Tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của CMHS để chăm lo động viên khen thưởng học sinh có thành tích cao trong học tập, trong các phong trào văn thể mỹ, những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh vượt khó trong học tập...

     Thực hiện nghiêm túc theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện Cha mẹ học sinh.

     Tiếp tục thực hiện Đề án thẻ học đường thông minh - Thẻ SSC. Kêu gọi sự tham gia đóng góp của phụ huynh cho các hoạt động xã hội.

9. Công tác thi đua khen thưởng

     Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng luật; tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện các nhân tố mới, nhân tố điển hình để kịp thời tuyên dương, khen thưởng. Gắn phong trào thi đua với các cuộc vận động của ngành  và của thành phố để tạo ra những chuyển biến tích cực về chất lượng của nhà trường

     Tiếp tục điều chỉnh các chỉ tiêu thi đua theo hướng phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học. Khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời các gương điển hình về đổi mới phương pháp dạy học, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều đóng góp cho nhà trường trong công tác đoàn thể, ngoại khóa, bồi dưỡng học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học.

     Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường căn cứ vào các tiêu chuẩn thi đua được thống nhất trong Hội nghị CB,CC,VC.

     Thành lập Hội đồng sáng kiến theo Hướng dẫn số 407/HD-GDĐT-VP ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xét sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp với tổ chức Công đoàn phát động các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình để thay đổi về chất các hoạt động giáo dục và hoạt động quản lý.

III. CÁC CHỈ TIÊU

1.    Chỉ tiêu về dạy học và hoạt động giáo dục:

Nội dung

Năm học 2019– 2020

Năm học

2020– 2021

Chỉ tiêu

Đã đạt

a.  Học sinh:

- Lên lớp

- Tốt nghiệp 12

- Hiệu suất đào tạo

- Học sinh giỏi cấp TP

- Giải HS nghiên cứu khoa học TP

- Danh hiệu Học sinh giỏi

- Danh hiệu Học sinh tiên tiến

 

Trên 99%

100%

Trên 96%

Trên 25 giải

02 giải

Trên 15%

Trên 65%

 

99,95%

100%

97,85%

41 giải

02 giải

19,12%

62,08%

 

Trên 99%

100%

Trên 96%

Trên 25 giải

02 giải

Trên 15%

Trên 65%

b. CB –  GV – NV:

- Lao động tiên tiến (A, B, C)

- Chiến sĩ thi đua cơ sở

- Chiến sĩ thi đua TP

- Kết nạp Đảng

 

Trên 97%

18 người

03 người

02 người

 

99,18%

18 người

03 người

01 người

 

Trên 97%

18 người

03 người

01 người

c. Xếp loại tập thể (Xếp loại nhà trường)

Tập thể Lao động xuất sắc

Tập thể Lao động xuất sắc

Tập thể Lao động xuất sắc

   d. Danh hiệu thi đua

 

Nhận Huân chương Lao động hạng III

Cờ thi đua của Chính Phủ

2.    Chỉ tiêu về Đoàn thể (Đảng, Công đoàn, Đoàn, Hội)

Nội dung

Năm học 2019 – 2020

Năm học 2020– 2021

Chỉ tiêu

Đã đạt

 

- Xếp loại Chi Bộ Đảng

 

- Xếp loại Công Đoàn

 

- Xếp loại Đoàn Thanh niên

 

-Xếp loại Chi đoàn GV

 

-  Trong sạch vững mạnh

 

-  Công đoàn vững mạnh

 

-  Đoàn trường Xuất sắc

 

- Chi đoàn Xuất sắc

 

-  Trong sạch vững mạnh

 

-  Công đoàn vững mạnh

 

-  Đoàn trường Xuất sắc

 

- Chi đoàn Xuất sắc

 

-  Trong sạch vững mạnh

 

-  Công đoàn vững mạnh

 

-  Đoàn trường Xuất sắc

 

- Chi đoàn Xuất sắc

3.   Các chỉ tiêu khác.

a.   Công tác giáo dục tư tưởng chính trị:

+ 100% CB-GV-NV thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành, các chủ trương của Đảng, của nhà nước, của địa phương, của nhà trường.

+ Tổ chức tuyên truyền pháp luật, nghe báo cáo thời sự, chính trị: 100% CB-GV-NV tham gia.

+ Tổ chức các hoạt động về nguồn, học tập truyền thống: 100% CB-GV-NV tham gia.

b. Công tác học tập nâng cao trình độ:

+ 100% GV tham gia học bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.

+ Học trên chuẩn: 03 GV

+ Học các chương trình dạy học mới, các chuyên đề nâng cao trình độ: 100% CB-GV-NV tham gia.

+ Nhân viên học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (Kế toán, thủ quỹ, văn thư, học vụ, tư vấn tâm lý, y tế, thư viện, thiết bị, bảo vệ): 100% NV tham gia.

+ Học lớp học trung cấp chính trị: 02 GV.

c. Công tác chuyên môn:

+ 100% GV tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới cách đánh giá học sinh theo năng lực và phẩm chất.

+ Thao giảng: Tổ chuyên môn có dưới 06 GV, thao giảng trường 02 tiết/HK. Tổ chuyên môn có từ 06 GV trở lên, thao giảng trường 03 tiết/HK. Tổ chức thao giảng cụm khi được phân công.

+ 100 % các tổ chuyên môn thực hiện đổi mới hoạt động chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Triển khai các hoạt động giáo dục STEM ở các tổ Lý-KT, Toán, Hóa, Sinh, Tin và tham gia các hoạt động về chuyên môn do Sở tổ chức

+ 100% các các tổ thực hiện “Trường học kết nối”, các phần mềm dạy học trực tuyến, cổng thông tin điện tử của Ngành phục vụ dạy học và kiểm tra, đánh giá

+ 100% giáo viên đăng kí tiết dạy tốt và dạy giáo án điện tử tối thiểu 02 tiết/năm học/giáo viên.

+ Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: mỗi bộ môn tối thiểu 20%.

+ Mỗi giáo viên dự giờ đồng nghiệp: tối thiểu 04 tiết/HK.

+ Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn dự giờ mỗi giáo viên trong tổ tối thiểu 01 tiết/HK.

+ Ban Giám Hiệu dự giờ mỗi giáo viên ít nhất 01 tiết/năm học.

+ Kiểm tra chuyên đề giáo viên: 100%.

+ Kiểm tra toàn diện giáo viên: 16% (16 GV).

+ Số tổ đạt danh hiệu tiên tiến: 100%.

+ Số tổ đạt danh hiệu xuất sắc: 50%.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

THÁNG

NỘI DUNG

Người phụ trách

Phối hợp thực hiện

8/2022

- Học chính trị hè ngày 28/8/2022

- Biên chế lớp: khối 10, khối 11 và khối 12

-Tựu trường (học sinh ba khối học theo TKB)

- Dự Tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 ngành GDĐT

- Chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất Khai giảng năm học mới theo kế hoạch thời gian của UBNDTP

- Tổ chức sinh hoạt, hướng dẫn HS đầu năm

- Triển khai kế hoạch tổ chức các cuộc thi chuyên môn bậc trung học.

-  Chuyên đề công tác chủ nhiệm

-  Báo cáo hoạt động Câu lạc bộ

- Cấp ủy

- BGH

- BGH

- BGH

- BGH

 

- BGH

 


- BGH
- BGH


- BGH

- BGH

 

- CB,GV,NV

- BGH, GV

- CB-GV-NV

- GV được cử đi tham dự


- Theo phân công

 

- BGH - GVCN

- TTCM


- GVCN

-TTCM, GV

 

9/2022

- Khai giảng năm học mới

- Tổ chức hội nghị CCVC cấp tổ và Đại hội công đoàn cấp tổ

- Tổ chức Giải vô địch thể thao HS cấp trường

- Phát động tháng an toàn giao thông

- Kiểm tra chuyên môn (định kỳ hàng tháng)

- Chọn học sinh giỏi các bộ môn và lên kế hoạch bồi dưỡng

- Đại hội CMHS cấp trường

- Tổ chức đại hội chi đoàn các lớp + Đại hội đoàn trường

- Duyệt kế hoạch các tổ chuyên môn và các bộ phận

- Duyệt kế hoạch trải nghiệm thực tế của tổ CM

- GV nhập điểm đợt 1

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình.

- Thao giảng – dạy tốt cấp trường.

- Kiểm tra tập trung cho 3 khối (Toán, Lý)

- Báo cáo đầu năm học, hoàn chỉnh dữ liệu trên hệ thống thông tin, hoàn chỉnh hồ sơ dữ liệu sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng trường học kết nối.

- Rà soát các câu lạc bộ trong nhà trường.

- Thực hiện buổi trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học

- Hoàn tất việc mở Học bạ lớp 10

- Xét thi đua Quý III năm 2022

- BGH
- BGH

 

- BGH

 

- BGH

- BGH

- BGH

 

- BGH

- BGH


- BGH

 

- BGH

- BGH

- BGH

- BGH

- BGH

- BGH 

- BGH

- BGH

 

- BGH

- BGH

- Theo phân công

- BCHCĐ,TTCM

 

- Tổ TD-QP

 

- TTCM

- TTCM

- TTCM

 

- GVCN

- TLTN, CĐGV

 

- TTCM


- TTCM

 

- GVBM

- GVBM

- TTCM

- TTCM

- VP

 

 

 

- TTCM

- TTCM

 

- Học vụ

- HĐ thi đua

10/2022

- Kiểm tra giữa HK1 (Dự kiến)

- Giáo viên nhập điểm đợt 2

- Kiểm tra tình hình dạy nghề PT

- Thao giảng – dạy tốt – dự giờ

- Kiểm tra toàn diện giáo viên theo lịch.

- Sơ kết giữa HK1

- Triển khai các câu lạc bộ trong nhà trường. (CLB tin học, văn học, vật lý, Stem, hóa học….)

- Hội nghị CB-CC-VC cấp trường

- BGH

- BGH

- PHT

- PHT

- BGH

- BGH

- BGH

- BGH

 

- BGH

- TTCM

- GVBM

- GVBM

- TTCM,GV

- TTCM

- HĐSP

- TTCM, TLTN

 

 

- Công đoàn

11/2022

- Tổ chức các hội thi chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11.

- Tổ chức kiểm tra toàn diện GV theo lịch.

- Kiểm tra tập trung đợt 2 cho 3 khối

- Chung kết cuộc thi NCKH cấp trường.

- BGH

 

- BGH

- BGH
- BGH

CĐ, TLTN, CĐGV
- TTCM, VP

- TTCM

- GVHD

12/2022

- Kiểm tra HK1.

- Tổ chức lễ kỷ niệm ngày 22/12.

- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra toàn diện HK1.

- Nhập điểm, ghi điểm vào học bạ.

- Họp xét hạnh kiểm học sinh.

- Họp hội đồng thi đua HK1.

- Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn.

- Nộp sáng kiến.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG lớp 12 và các đội tuyển Olympic không chuyên.

- Tham gia Cuộc thi khoa học KT cấp TP.

- Sơ kết mô hình hoạt động của câu lạc bộ STEM.

- Xét thi đua Quý IV năm 2022

- BGH

- BGH

- BGH

- PHT

- BGH

- BGH

- BGH

 

- BGH

- BGH

 

- BGH
- BGH

 

- BGH

- TTCM, HV

- VP, Tổ Sử

- TTCM

- GVBM

- GVCN, GVBM

- HĐ thi đua

- TTCM, TTND

 

- TTCM,GV

- TTCM,GV

 

- TTCM,GV

- TTCM

 

- HĐ thi đua

 01/2023

- Sơ kết học kỳ I.

- Thi HS giỏi máy tính cầm tay THPT cấp TP

- Tổ chức kỷ niệm ngày 9/1.

- Họp PHHS Sơ kết HK1.

- Các tổ kiểm tra toàn diện GV theo lịch.

- Chấm sáng kiến.

- Kiểm tra tập trung 3 khối

- BGH

- BGH

- BGH

- BGH

- TTCM

- BGH

- BGH

- TTCM, VP

- GV, HS

- TLTN

- GVCN

- TTCM

- HĐ chấm

- TTCM

02/2023

- Kiểm tra tập trung giữa HK2

- Tổ chức hướng nghiệp cho học sinh.

- Hoàn tất các hồ sơ kiểm tra toàn diện.

- Đón đoàn thực tập sư phạm

- Tham gia cuộc thi “Đầu bếp trẻ” lần 7

- Nghỉ Tết Nguyên đán (theo lịch)

- BGH

- BGH

- BGH

- BGH

- BGH

- BGH

- TTCM

- Ban HN

- TTCM

- TTCM, GV

- GV, HS

- HĐSP

3/2023

- Tham gia Cuộc thi KHKT dành cho HS trung học cấp QG.

- Thi học sinh giỏi THPT cấp thành phố.

- Kiểm tra hồ sơ học vụ, thư viện, thiết bị…

- Kiểm tra tập trung 3 khối

- Xét thi đua Quý I năm 2021

- BGH


- BGH

- BGH
- BGH

- BGH

- Đội tuyển


- Đội tuyển

- Các bộ phận
- TTCM

- HĐ thi đua

4/2023

- Thi Olympic TP Tháng 4

- Kiểm tra học kỳ 2

- Hướng dẫn thi trung học phổ thông quốc gia.

- Kiểm tra tình hình chuyên môn chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

- Họp PHHS khối 12.

- Tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

- BGH

- BGH

- BGH


- BGH

 

- BGH

- BGH

- Đội tuyển

- TTCM

- TTCM, GV


- TTCM

 

- GVCN

- Văn phòng, tổ Sử

5/2023

   - Kết thúc chương trình, tổng kết năm học

- Thi Nghề phổ thông cấp THPT.

- GV tổng kết điểm, đánh giá xếp loại học sinh.

- Vào học bạ và kiểm tra chéo.

- Họp hội đồng thi đua trường

- Hướng dẫn kiểm tra lại lớp 10 và 11.

- Lễ Tổng kết năm học và Lễ tri ân Trưởng thành cho học sinh khối 12.

- Tổng kết mô hình hoạt động của các câu lạc bộ trong nhà trường.

- Chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia

- BGH

- BGH

- BGH

 

- BGH

- BGH

- BGH
- BGH


- BGH

 

- BGH

- TTCM, VP

- GV, HV

- GV, VP


- GV, HV

- HĐ thi đua

- GVCN
- HĐSP

- TTCM


- TTCM, GV

-          

-         -

-         g

6/2023

- Thi tuyển sinh 10

- Thi Trung học phổ thông quốc gia.

- Hoàn tất các báo cáo tổng kết năm học.

- Kiểm tra lại lớp 10 và 11.

- Triển khai hoạt động hè.

- GV tham gia chấm thi, làm công tác thi (theo điều động của Sở)

- BGH

- BGH

- BGH

- BGH
- BGH

- BGH

- Phân công

- Phân công

- TTCM, HV

- GV
- TLTN

- Phân công

7/2023

- Kiểm tra các hoạt động trong hè

- Tuyển tuyển lớp 10

- Cấp giấy chứng nhận TNTHPT tạm thời và trả hồ sơ cho HS lớp 12.

- Tham quan du lich hè cho CB,GV,NV

- BGH

- BGH

- BGH

 

- BGH

- TLTN

- Ban TS

- Học vụ

 

-BCHCĐ


                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG • Tài liệu chung THPT Mođun 4 môn Tin học: Link 
 • Kế hoạch giáo dục nhà trường Mođun 4 tham khảo: Link
 • Kế hoạch dạy học của Tổ chuyên môn Mođun 4 tham khảo: Link
 • Kế hoạch dạy học môn Tin học - Khối 10 Mođun 4 tham khảo: Link
 • Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn  Mođun 4 tham khảo: Link
 • Kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên Mođun 4 tham khảo: Link
 • Kế hoạch bài dạy Chuyên đề 1- Mođun 4 tham khảo: Link
 • Kế hoạch bài dạy Chuyên đề 2 - Mođun 4 tham khảo: Link
 • 10 câu trắc nghiệm cuối khóa Mô đun 4: Link
 • Đáp án tự luận Mô đun 4 đại trà: Link
 • Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 Tiểu học: Link

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.