Tổng hợp tài liệu, đáp án Bồi dưỡng Mođun 4

 


  • 10 câu trắc nghiệm cuối khóa Mô đun 4 đại trà: Link
  • Đáp án tự luận Mô đun 4 đại trà: Link

TIN HỌC
NGỮ VĂN
  • Bài tập cuối khóa Mô đun 4 môn Ngữ Văn - THPT: Link
  • Bài tập cuối khóa Mô đun 4 môn Ngữ Văn - THCS: Link
TOÁN
HÓA HỌC
KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT
TIỂU HỌC
  • Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 Tiểu học: Link
  • Đáp án tự luận mô đun 4 môn Toán, Tiếng Việt, Công nghệ (tiểu học): Link
  • Đáp án trắc nghiệm mô đun 4 cấp tiểu học - Tất cả các môn: LinkKhông có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.